HOUSTON

November 9-10, 2018 

"The Joy of Catholic Evangelization!"

St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church 

6646 Addicks Satsuma Rd., Houston, Texas 77084

COPYRIGHT © 2019 FULLNESS OF TRUTH · ALL RIGHTS RESERVED

  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle